"Sävelsirkku aktivoi muistia, rikastaa ajatusmaailmaa, lievittää yksinäisyyden kokemusta ja auttaa luomaan yhteyden toisiin ihmisiin."
palveluasumiseeen
Sävelsirkku madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteutukseen ja mahdollistaa viriketoiminnan järjestämisen lyhyelläkin valmisteluajalla. Palvelun avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia ja henkilökunnan työtä sekä kehitetään työn sujuvuutta tavoitteellisesti ja mitattavasti. Helppokäyttöinen palvelu toimii mobiililaitteiden verkkoselaimella. Monipuolinen ja jatkuvasti uusiutuva sisältö; pelit, liikunnat, muisteluohjelmat, kuvat ja musiikki löytyvät kaikki samalta alustalta. Sävelsirkku on työväline, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kohtaamiseen. Lue lisää
kotihoitoon
Sävelsirkkua on käytetty jo pitkään päivätoiminnassa ohjaajien työvälineenä. Palvelun avulla säästetään aikaa suunnittelutyössä ja mahdollistetaan yhteistyö eri päivätoiminnan yksiköiden välillä Sentinan pilvipalvelun kautta. Uusi kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin soveltuva Sävelsirkku kehitettiin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa. Palvelun avulla on mahdollista muuttaa kotihoidon toimintatapoja ja niin, että ne tukevat toimintakyvyn edistämistä. Lue lisää
“Se oli aivan semmosta elävää elämää mulla” 89-vuotias mies
läheisviestintään
Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään tarkoitettu alusta, joka on toteutettu Sentinan pilvipalveluna. Se tarjoaa mieltä virkistävää ja toimintakykyä tukevaa yhteydenpitoa Sävelsirkun kautta. Osapuolet voivat ajasta ja paikasta riippumatta lähettää palvelun kautta tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita, kuvia ja toiminnallisia yhdistelmiä. Kehityshankkeen palautteiden mukaan palvelu tuottaa ikääntyneelle iloa ja tunteen läheisen läsnäolosta joka päivä. Lue lisää
Henkinen koti on läheisten luona!
musiikki, pelit, liikunta ja muistelu samalta alustalta
TUTKITTU JA KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ TODENNETTU TAPA TOIMIA
Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Asukkaiden levotonta oloa pystytään helpottamaan rauhoittavalla musiikilla ja ohjelmasisällöllä, osana lääkkeetöntä hoitoa. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu useassa eri hankkeessa mm. EU-projektissa Sound Vitamins for the Elderly, Inno-Ääni-projektissa Kustaankartanossa, MARA-hankkeessa Lahdessa, Neloskierre-projektissa Hämeenlinnassa sekä lukuisissa opinnäytetöissä. Lue kokemuksia ja tutkimustietoa.

• • • Ajankohtaista • • • Ajankohtaista • • •

Joulukalenterin luukut avautuvat / Sentinan uutiskirje

27.11.2020
On jälleen mukava päästä kurkistamaan edeltävien sukupolvien joulunviettoon ja kuulemaan tarinoita menneiltä vuosikymmeniltä. Monissa saamissamme kirjeissä muisteltiin lapsuuden jouluja; lumisia maisemia ja onnellista yhdessäoloa vanhempien ja isovanhempien kanssa. Saimme myös kuvia ja kertomuksia siitä miten hoivayhteisöissä valmistaudutaan jouluun.
Lue lisää
1 2 3 99
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram